Morgonbris_03-23

Bifallen att-sats: 20 morgonbr i s BIFALLENATT-SATS: S-kvinnor verkar för att mer forskning bedrivs kring diagnosen Lipödem. Risk att få vill forska om lipödem Lipödem är en smärtsam kronisk sjukdom i fettvävnad som i stort sett endast drabbar kvinnor och Svenska Ödemförbundet välkomnar S-kvinnors beslut. I dag kan kvinnor gå länge utan att få diagnos och många gånger leder det till att de bantar utan resultat, mår dåligt och har ont. – Det är bra om lipödem beforskas men tyvärr saknas kunskapen i de medicinska och vårdprofessionerna och vi befarar att ytterst få känner sig intresserade att forska om lipödem, säger Margareta Haag, förbundsordförande för Svenska Ödemförbundet. Förbundet efterlyser mer undervisning i vårdprogram kring lymfsystemets sjukdomar och att forskning sker parallellt i vården. – I dag erbjuds inte vård för kvinnor med lipödem i någon region i Sverige. BIFALLENATT-SATS: S-kvinnor verkar för att driva frågan om avskaffande av betyget F i grundskolan nationellt. Sveriges Lärare vill se över hela betygssystemet Fackförbundet Sveriges Lärare ställer sig avvaktande till att avskaffa F i betygsskalan. Lärarfacket är inte övertygat om vilket betygssystem som vore det bästa, ett mål- och kriterierelaterat eller ett relativt, och vill se en bred och förutsättningslös utredning av betygssystemet. BIFALLENATT-SATS: Att en lagändring gällande barns rättigheter alltid ska komma först framför förälderns rätt till umgänge där det kan finnas risk för barnets psykiska eller fysiska hälsa. Unizon driver fyra krav: • En förälder som är dömd för upprepat våld eller allvarligt våld mot barnet eller närstående till barnet ska förlora vårdnaden om barnet. • Umgänge ska aldrig ske då en förälder är dömd för våld mot barnet eller närstående till barnet. • Umgänge ska aldrig ske då förälder och barn är placerade på skyddat boende, eller har andra skyddsinsatser från samhället. • Domstolar ska ha meddelandeplikt och själva behöva tala om för barnet att de dömer till tvångsumgänge. Riksförbunden Unizon och Roks välkomnar att S-kvinnor lyfter frågan. – Unizon vill se en ny praxis i rättsväsendet där barns rätt att skyddas från våld alltid går före föräldrars umgängesrätt. Barn ska aldrig tvingas till umgänge med förövare. Det säger Olga Persson, ordförande för Unizon, som bland annat driver att en förälder som är dömd för upprepat våld mot barn eller närstående till barnet ska förlora vårdnaden och att umgänge aldrig ska ske då förälder och barn är placerade på skyddat boende. – När en pappa slår en mamma vet vi också att han ofta även utövar våld mot barnet. Genom motionens förslag ändras en skevhet som länge har präglat samhällets förhållningssätt, till att avspegla övertygelsen om barns rätt till liv utan våld och kvinnors rätt att lämna våldsamma män som de har barn med, säger Jenny Westerstrand, ordförande för Roks. »När en pappa slår en mamma vet vi också att han ofta även utövar våld mot barnet « Olga Persson, ordförande för Unizon Jourer välkomnar att barns rätt ska gå först

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=