Page 47

Polisidrott nr 4 - 2014

SROLVLGURWW‡45 4IDOCHPLATS 0RELIMINËRTISLUTETAVMAJ"EACH#ENTERPÍ +RUTVËGEN+VIBERGI'ÚTEBORG &ULLSTËNDIGINBJUDANPUBLICERASITIDNINGEN 0OLISIDROTTOCHPÍ30)SHEMSIDAWWW polisidrott.se under ”tävlingar - tävlingskalender”. Upplysningar: %LINORE(AMMARINELLERVIA ELINOREHAMMARIN GMAILCOM 5LRIKA3ELANDERELLERVIAULRIKA selander@polisen.se. +ALLE*OHANSSONELLERVIAKARLM JOHANSSON POLISENSE Välkomna önskar beachvolleybollsektionen! 4IDOCHPLATS Lördag till söndag 28-29 mars 2015 i 3UNNERBOHALLENI,JUNGBY3INGELOCH DUBBELKLASSERAVGÚRSPÍLÚRDAGENOCHLAGTËVLINGAR på söndagen. !NMËLAN 3ENASTFREDAGMARSTILL(ANS 1VANTVIA/UTLOOK!NMËLANSKAINNEHÍLLA NAMNKLASSPERSONNUMMEROCHTILLHÚRANDE polisidrottsförening. +LASSER HERRSINGELHERRDUBBELHERRARLAG DAMSINGELDAMDUBBELDAMERLAG OLDBOYSSINGELOLDBOYSDUBBELOLDBOYSLAGFÚDDA 1975 eller tidigare) VETERANSINGELVETERANDUBBELVETERANERLAGFÚDDA 1965 eller tidigare) ËLDREVETERANSINGELËLDREVETERANDUBBELËLDRE veterander lag (födda 1950 eller tidigare) 5TMANARKLASS 3INGELDUBBELOCHLAG$ELTAGAREIUTMANARKLASSEN får inte samtidigt delta i en SPM-klass. 5TMANARKLASSENSKAVARAENREKRYTERINGSPLATTFORM till de redan etablerade tävlingsklasserna. Startbegränsning: i dubbel får spelare bilda par oavsett FÚRENINGSTILLHÚRIGHET ILAGTËVLINGMÍSTESPELARETILLHÚRASAMMA polisidrottsförening VETERANOCHËLDREVETERANFÍRINTESPELAISÍVËL VETERANKLASSSOMOLBOYSKLASS ËLDREVETERANERFÍRINTEHELLERDELTAISINGELELLER dubbel i seniorklassen Seedning: I samtliga klasser kommer seedning att ske på grundval av förra årets resultat. !VGIFTER /FÚRËNDRADESTARTAVGIFTERSINGELOCH DUBBELKLASSERKRSTARTLAGKLASSERKRSTART "ETALNINGSKERISAMBANDMEDANMËLANTILLPLUSGIRO ,JUNGBYPOLISENS3KYTTEOCH)&!NGE NAMNPERSONNRKLASSOCHPOLISIDROTTSFÚRENING "OENDE 2UMËRPRELIMINËRBOKADEPÍHOTELL4ERRAZA (OTELLETLIGGERMITTICENTRUMGÍNGAVSTÍND TILLIDROTTSHALLENCAKM !VTALATPRISFÚR ENKELRUMINKLFRUKOSTËRKRDUBBELRUMKR extrasäng i dubbelrum 200 kr. Ange deltagande i SPM vid bokning. Priserna gäller även fredag - lördag. "ANKETT &ORMERNAFÚRDENNAËRISKRIVANDESTUNDINTE spikade. Vi utlovar dock en sedvanligt trevlig TILLSTËLLNINGMEDMATOCHUNDERHÍLLNING0RISET FÚRDELTAGANDEKOMMERATTBLIOMKRINGKR ANMËLANOCHBETALNINGSKERPÍPLATS Upplysningar: (ANS1VANTELLER-ATS3KIVLING 606 27 82 eller via Outlook. Hjärtligt välkomna till Ljungby! INBJUDAN 36%.3+!0/,)3-¯34%23+!0%. "/2$4%..)3 ,*5.'"9 På uppdrag av Svenska Polisidrottsförbundet inbjuder Ljungbypolisens Skytte- och IF till 2015 års SPM i bordtennis. INBJUDAN 36%.3+!0/,)3-¯34%23+!0%. BEACHVOLLEYBOLL '¾4%"/2' På uppdrag av Svenska Polisidrottsförbundet inbjuder Göteborgs Polismäns Idrottsförening till 2015 års SPM i beachvolleyboll.


Polisidrott nr 4 - 2014
To see the actual publication please follow the link above