TIFF nr4 2022

TIFF nr 4 / 2022 4 TIFF TRÄFFAR TIFF TRÄFFAR Inom Försvarsmakten har Jonas Lotsne varit regementschef och har tjänstgjort i ett antal olika positioner på Högkvarteret, bland annat inom underrättelse- och stabsfunktioner. Han har haft utlandsuppdrag i Kosovo och i Mali och hans tidiga bakgrund i Försvarsmakten inkluderar Kavalleriet och Artilleriet. Jonas Lotsne har även en utbildning i ekonomi från Handelshögskolan. – Jag har alltid varit intresserad av logistik och materielfrågor och i min nya roll som Chef Armémateriel tror jag att mina kunskaper om arméfrågor kan vara till stora nytta, säger Jonas. Det känns även väldigt stimulerande och viktig i den svåra tid vi nu befinner oss i att få jobba med armén också inom en annan myndighet än Försvarsmakten. Det är alltid intressant att jobba utifrån olika perspektiv. Gällande dagens situation, med ett allt oroligare omvärldsläge, så påpekar Jonas Lotsne att både FMV och Försvarsmakten sedan framför allt försvarsbeslutet 2015 har strävat efter att anpassa organisationerna för att kunna ha de rätta kompetenserna för att anskaffa och vidmakthålla materielen. Nya lösningar – FMV och Försvarsmakten måste tillsammans med företagen inom försvarsindustrin hitta nya lösningar för att anskaffa krigsmateriel. Vi behöver korta ner tiden när det gäller beställningsförfaranden, beslutssteg och kravspecifikationer samt effektivisera dialogen med försvarsindustrin, förklarar Jonas. Det går att likna vid ett samspelt fotbollslag, man måste få ihop de olika ingående delarna i laget för att bli framgångsrik och kunna göra mål. Ett tydligt exempel på ett sådant samarbete är att Jonas Lotsne och Försvarsmaktens Arméchef har ofta förekommande möten för att avhandla de här aktuella frågorna. – Även i våra respektive organisationer görs det dagliga avstämningar. Det är en stor skillnad mot tidigare då man mer höll sig på varsin kant och inte hade lika mycket och regelbunden kommunikation, berättar Jonas. För Arméchefen och mig är det viktigt att framför allt definiera vilka mål vi har och hur vi ska uppnå dem – både på kort och längre sikt – så att våra bägge organisationer kan jobba utifrån våra målsättningar. Jonas Lotsne exemplifierar vikten av ett klart och konsekvent ledarskap: – När det kommer till materiel, till exempel ett pansarvärnssystem, finns det en mängd olika synsätt och frågeställningar som ska hanteras. Vilka förmågor ska Försvarsmakten ha och vilka krav skall FMV ställa för att Försvarsmakten ska få dessa förmågor? Det finns ett mycket stort antal uppfattningar om det och det visar på komplexiteten som finns inom Försvarsmakten och FMV och som vi måste hantera. Då gäller det att vi har en tydlighet i vårt ledarskap. Takt i bygget – Vi måste även kunna förhålla oss till frågan om i vilken takt vi ska bygga Försvarsmakten utifrån de givna förutsättningar, inte minst de ekonomiska, som vi har fått från statsmakten, fortsätter han. Det sköter sig inte självt utan det kräver ett kraftfullt ledarskapsarbete från både Försvarsmakten och FMV. Förhållandena när det gäller materielsamarbete med andra nationer har också ändrats mycket under det senaste decenniet. Jonas Lotsne framhåller i samband med det bland annat betydelsen av samarbetet med Finlands försvarsmakt. – Under flera år har även vårt samarbete med NATO ökat genom vårt partnerskap och ett medlemskap skulle innebära en ganska stor nyorientering i vårt sätt att arbeta. Som partnerskapsland är det ändå uppenbart att Sverige har en bra grund att stå på. Viktigt med internationellt samarbete – Våra insatser tillsammans med andra nationer inom materielområdet är ett jätteviktigt arbete som åligger både Arméchefen och mig, säger Jonas. I oktober var vi på en stor mässa i USA och träffade bland annat våra nordiska motsvarigheter, personal på ambassaden, och olika företrädare från USA. Arméchefen och jag hade en gemensam delegation med deltagare både från Arméstaben och FMV för att kunna visa en enad front. Förutom förändrade arbetssätt inom Försvarsmakten och FMV måste vi också jobba tillsammans med andra staters aktörer och det är ett relativt nytt förhållningssätt för oss inom båda myndigheterna. Jonas Lotsne berättar att det finns en dedikerad arbetsgrupp på FMV som jobbar specifikt med NATOfrågan och vad det innebär för mynStimulerande att jobba med armén i dagsläget Brigadgeneral Jonas Lotsne är Chef Armémateriel. Han har gått från Försvarsmakten till FMV och han anser att det känns stimulerande att få arbeta med arméfrågor i en tid med såväl möjligheter som utmaningar. Text och foto: Martin Neander Möjligheter och utmaningar inom armémateriel

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=