Tidslinje

2000 2001 Adoptionsbidraget höjs till 40.000 SEK. En ny adoptionslag gör det möjligt för samkönade par som registrerat partnerskap att adoptera. Den statliga utredningen ”Adoption - till vilket pris?” kommer. Utredningen föreslår att de auktoriserade adoptionsorganisationerna tydligare ska specificera uppgifter om adoptionskostnaderna i utlandet och att adoptionsmyndigheten ska göra en rimlighetsbedömning av dessa. Vidare föreslår utredningen att adoptionsorganisationernas biståndsverksamhet ska vara tydligt avskilt från adoptionsverksamheten och inte äventyra integriteten i adoptionsverksamheten. Adoptionscentrum deltar i en internationell konferens om alternativ till uppväxt på institution för övergivna barn, där representanter för 71 länder medverkar. I samband med konferensen anordnadas ett seminarium om adopterade som söker sina rötter. Regeringen beslutar om direktiv för en utredning som ska se över vissa frågor med koppling till internationella adoptioner. Särskilt ska utredningen anvisa former för att förbättra hemutredningarna, pröva det nuvarande systemet för psykosocialt stöd och rådgivning, analysera processen för auktorisation av adoptionsorganisationer och analysera kostnadsfrågor. Samhällsrepresentanterna i förmedlingsutskottet försvinner. Omvärlden 2003 2003 2004 Adoptionscentrum blir ordförande i ”Nätverket för barnkonventionen”. Adoptionscentrum representerar de svenska organisationerna i NACs styrelse.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=