Tidslinje

1995 1997 1997 Adoptionscentrum publicerar, tillsammans med ISS och ICSW skriften ”The Child´s Right to Grow up in a Family. Guidelines for practice on National and Intercountry Adoption and Foster Family Care”. Samma år pulicerar Adoptionscentrum, med Sida-bidrag, skriften ”Nurturing Nature, Basics for Early Child Development and Care” på fyra språk. Tjänsteman hos Adoptionscentrum blir ordförande i EurAdopt. Nordic Adoption Council (NAC) bildas. Haagkonventionen inkorporeras i svensk rätt genom lag med anledning av att Sverige ratificierar till ”Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner”. En grundläggande tanke i konventionen är att staterna har ansvar för att barnets bästa beaktas i varje del av adoptionsprocessen. Konventionen fördelar ansvar mellan mottagarländer och ursprungsländer samt har regler som fastställer vilket lands myndigheter som har behörighet att vidta skyddsåtgärder. Ett beslut som tagits i ett konventionsland är giltigt i alla andra konventionsländer. Samarbetsbestämmelserna i konventionen ger den grundläggande ramen för utbyte av information och fastställer den nödvändiga graden av samarbete mellan administrativa myndigheter i konventionsstaterna. En ny lag om internationella adoptioner införs då den behövde omformuleras för att överensstämma med Haag-konventionen. I och med detta skärps bestämmelserna kring de enskilda adoptionerna ytterligare. Omvärlden 1998 1999 I samverkan med övriga adoptionsorganisationer i Sverige startas utgivningen av en skriftserie om adoption. I samband med firandet av Adoptionscentrums 30-årsjubileum hålls ICSW- konferensen ”Children in Residential Care - Alternative Strategies”. Adoptionscentrum medverkar aktivt, samordnar med Forum för adopterade, förbundsmötet, utländska gäster och många medlemmar. Konferensen samlar 400 deltagare från 45 länder och ger ett viktigt bidrag till synliggörandet av de barn som växer upp på institution världen över. Konferensen finansieras bl a av UD och hade drottning Silvia som beskyddare. Skriften ”Barn ska inte växa upp på institutioner” publiceras på tre språk.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=