Tidslinje

1975 1978 1977 1976 1975 1978 1974 Första nordiska mötet för adoptionsorganisationer genomförs, regelbunda nordiska möten följer därefter vartannat år. Ny allmän föräldraförsäkring införs och adoptivföräldrar får nu samma rättigheter som andra föräldrar att vara hemma med sina barn efter hemkomst. Förnyat samarbetsavtal mellan Adoptionscentrum och Socialstyrelsens Nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA). Adoptionscentrum deltar i ICSWs (International Council on Social Welfare) konferens i Jerusalem. ICSW är ett nätverk vars grundläggande uppgift är att främja social och ekonomisk utveckling för att minska fattigdom och utanförskap. Adoptionscentrum deltar sedan i många andra ICSW-konferenser under årens lopp. Dessa konferenser är viktiga för att driva frågan om FN-deklarationen och skapa konsensus om hur adoptioner bör skötas och kontrolleras. Den statliga utredningen ”Internationella adoptioner. Riktlinjer och organisationsförslag” kommer. Till följd av detta kommer NIA och Adoptionscentrum överens om att säga upp det gällande samarbetsavtalet. Statsbidrag delas för första gången ut till Adoptionscentrum. Ett första ställningstagande för kontroll av privata adoptioner görs då Socialstyrelsen ger ut en vägledning avseende internationella adoptioner. Avtal sluts mellan Ecuadors socialministerium och Socialstyrelsen med Adoptionscentrum som handläggande part. Adoptionscentrum tecknar samarbetsavtal med Instituto Interamerica del Nino (INN) vilket är en organisation vars uppgift är att främja, skydda och respektera barns och ungdomars rättigheter i den interamerikanska regionen. Denna organisation hade högt anseende i Latinamerika. Adoptionscentrum skriver till ett barnhem i Bangkok att man vill avbryta samarbetet. Brevet publiceras på första sidan i Bangkok Post. I Adoptionscentrums verksamhetsberättelse för 1977 står ”… ökad uppmärksamhet på de etiska krav AC måste ställa på sin utlandsverksamhet och på möjligheterna att kontrollera att dessa krav uppfylls. Arbete på att nå ökad enhetlighet i informationssekreterarnas arbetsrutiner och i informationen till föräldrarna har inletts.” Alla adoptioner från Thailand till andra länder stoppas med anledning av denna uppmärksamhet. Omvärlden

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=