Tidslinje

1979 1980 1981 1979 1980 1981 Ny lag om internationell adoptionshjälp och förändrad roll för NIA kommer. Lagen gör att antalet adoptioner som förmedlas privat minskar. NIA, som tidigare förmedlat adoptioner, blir ett rent kontrollorgan. Som en konsekvens av denna lag lämnar Socialstyrelsens/NIAs representant Adoptionscentrums styrelse vid halvårsskiftet. NIA slutar att handlägga enskilda adoptionsärenden. NIAs uppgifter blir framförallt att bereda ärenden som gäller auktorisation, svara för tillsyn av de auktoriserade organisationerna, informera myndigheter och organisationer inom och utom landet i adoptionsfrågor samt förhandla om avtal på området. NIAs sökande fördelas mellan de auktoriserade organisationerna i proportion till det förväntade antalet adoptioner genom respektive organisation. Adoptionscentrum deltar i ett FN-seminarium i Genève som resulterar i ”Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of Children with special reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally” (den antas sedan av FNs generalförsamling 1986). Adoptionscentrum deltar i flera internationella symposier och konferenser i Latinamerika. I samband med 10-årsjubiléet anordnas ett seminarium ”Perspektiv på internationella adoptioner. Erfarenhet och utblickar mot framtiden” där 300 personer deltar, varav 100 svenska socialarbetare. Adoptionscentrum övertar de familjer som tidigare varit anmälda hos NIA (Nämnden för Internationella Adoptionsfrågor) samt samarbetet med NIAs kontaktländer (Sydkorea, Sri Lanka, Grekland, Thailand och Filippinerna). Adoptionscentrum får ett eget förmedlingsutskott med samhällsrepresentanter. Adoptionscentrum agerar mot det ökande antalet olagliga adoptioner och privatadoptioner till Sverige. Frågan sänds på remiss till lokalavdelningarna för att få underlag för att kunna lägga fram ett förslag till åtgärder för ökad samhällskontroll. Adoptionscentrum gör en skrivelse till NIA om att alla adoptioner bör gå genom auktoriserad organisation och uppvaktar även socialministern i denna fråga. Adoptionscentrum inleder ett samarbete med de andra svenska adoptionsorganisationerna för att bl a diskutera gemensamma etiska riktlinjer. Samarbetsgruppen kallas Etikgruppen. De svenska adoptionsorganisationerna får under hand besked om att NIA i sin kommande handbok anser att de som myndighet är förhindrade att behandla vad som sker i andra länder. Europeiskt möte i Nederländerna där gemensamma riktlinjer för organisationernas arbete diskuteras, dessa möten kom sedan att hållas vartannat år. I samband med Adoptionscentrums auktorisationsansökan beslutar Adoptionscentrums styrelse om villkor för att få stå i adoptionsregistret: Sökande bör vara medveten om att det gäller internationella adoptioner och att de barn som förmedlas genomAdoptionscentrum har avvikande utseende och hudfärg. Sökande som tidigare adopterat ett barn skall ha fullföljt sina förpliktelser gentemot organisationen, barnet och utlandet. Här avses ekonomiska åtaganden, genomförande av adoptionen i Sverige och uppföljningsrapporterna tillbaka till utlandet m.m. De nya adoptionsreglerna innebär att åtta svenska organisationer får auktorisation att förmedla adoptioner. Omvärlden

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=