Tidslinje

1982 1983 1984 1982 1983 Sverige bidrar till att 1978 års förslag från FN-kommittén i Genève kommer upp på generalförsamlingens dagordning. Den chilenske sociologen Pilotti gör en sammanställning och utvärdering av internationella adoptioner från Latinamerika. Detta resulterar i en publikation ”Internationella adoptioner i Latinamerika: Social, psykologisk och historisk bakgrund samt förslag till reglering”. Arbetet presenteras vid ett latinamerikanskt expertseminarium om adoptioner som hålls i Ecuador. Förbundsmötet (högsta beslutande organ hos Adoptionscentrum) antar ett forskningsprogram som innebär att kunskap och erfarenhet om adoptioner ska tas tillvara och spridas, men också att Adoptionscentrum ska ta initiativ till forskning om inhemsk adoption i olika länder och om barn på institution. Adoptionsorganisationernas arbetsgrupp för etiska och praktiska frågor (Etikgruppen) utarbetar en gemensam skrivelse till NIA som tar upp att samhället måste förbättra sin information till sökande som väljer att adoptera utanför organisationerna så att de får veta vilka risker en enskild adoption kan innebära. Samarbetet med Instituto Interamericano del Nino (IIN) formaliseras. Adoptionscentrum blir - och har sedan förblivit - den enda adoptionsorganisation i hela världen som fått ett officiellt erkännande av IIN. Ett av våra största biståndsprojekt genom tiderna genomförs tillsammans med IIN i flera latinamerikanska länder. Huvudsyftet var att främja inhemsk adoption. Europeiskt möte i Milano där det görs ett gemensamt uttalande om regler för adoptionsorganisationernas verksamhet samt en skrivelse om behovet av reglering av privata adoptioner. Nordiskt möte i Göteborg där ett uttalande görs om behovet av reglering av privata adoptioner. En arbetsgrupp tillsätts för att förbereda förslag om gemensamma etiska riktlinjer. Adoptionscentrum står värd för ett europeiskt adoptionsmöte där 14 organisationer från nio länder deltar (embryo till nuvarande EurAdopt). Adoptionscentrum deltar i arbetet för en ny FN-resolution om fosterbarnsvård och adoptioner. Den första återresan till Sydkorea anordnas under året (första gruppåterresan). Adoptionscentrum lämnar remissvar på utredningen ”Internationella adoptioner. Översyn och förslag till åtgärder”. Adoptionscentrum anser att tydliga kriterier bör ställas upp för vilka typer av privata adoptioner som ska tillåtas och att statens uttalade ambition bör vara att prioritera adoptionerna genom auktoriserad organisation. Omvärlden

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=