Tidslinje

1992 1993 1992 1993 En statlig utredning, Adoptionslagstiftningsutredningen (ALU), tillsätts av regeringen. ”Konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella ’adoptioner”, Haag-konventionen, signeras av Sverige. Adoptionslagstiftningsutredningen lämnar sitt förslag. Som en konsekvens av utredningen förlängs medgivandetiden från ett till två år. Adoptionscentrum deltar i arbetsmöte för Haag-konventionen. Ett konventionsförslag distribueras för kommentarer inför den slutliga behandlingen vid den diplomatkonferens som skulle hållas 1993. Adoptionscentrum lämnar synpunkter på konventionsförslaget dels till Justitiedepartementet i egenskap av remissinstans i Sverige, dels gemensamt med övriga nordiska adoptionsorganisationer direkt till Haag. Adoptionscentrum håller samman färdigställandet av skriften ”Guidelines for Intercounty Adoption”, där man hänvisar till 1979 års FN-deklaration, delar av Barnkonventionen samt Haagkonventionen. Skriften ges ut av ISS (International Social Service) och ICSW och trycktes 1997, i förordet tackas en tjänsteman hos Adoptionscentrum särskilt. Landansvariga håller sedan många seminarier i olika länder om dess innehåll och tillämpning där varje land diskuteras. En europeisk paraplyorganisation, EurAdopt, bildas av 23 organisationer. Adoptionscentrum var en av initiativtagarna i detta arbete, som inleddes 1984. Omvärlden 1990 1991 1990 Adoptionscentrum deltar i bildandet av Nätverket för Barnkonventionen, sedan Sverige ratificerat konventionen. Genom den Nordiska kommittén inbjuds Adoptionscentrum att delta i arbetet i Haag inför införandet av en internationell konvention om adoptionslagstiftning. Det nordiska mötet antar gemensamma etiska regler. Adoptionscentrum deltar i arbetsmöte för Haag-konventionen.. FNs barnkonvention ratificeras av Sverige.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=