TIFF nr 2 2024

TIFF nr 2 / 2024 17 Hur ser ni på trenden att gapet mellan män och kvinnors förväntade lön verkar växa? Vi har inte brutit ner det specifikt för olika sektorer men det är ett stort problem. Generellt skiljer det åtta procent mellan mäns och kvinnors förväntade lön, visar våra undersökningar. På en årslön innebär det nästan 40 000 kronor skillnad mellan män och kvinnor Arbetsgivarna har här ett ansvar att ibland såväl justera ner för höga löneanspråk, i andra fall behöver man justera upp de löneanspråk som ligger för långt under vad som anses rimligt för arbetsgivaren. Hållbarhet har minskat som viktigt – är det förvånande? Bland studenter är miljöfrågor fortfarande viktiga men i en värld med krig, hög inflation och många som inte har haft möjlighet att flytta hemifrån, samt fler varsel hos bolagen, har det blivit viktigare med trygg anställning och bra lönevillkor. Ekonomisk och social hållbarhet är dock fortfarande mycket viktiga aspekter för studenterna. Sådant som respekt för medarbetare och att företaget som man vill arbeta på är ekonomiskt lönsamt och går bra är fortsatt betydelsefullt. Har unga större krav på sina framtida arbetsplatser än de som är lite äldre? Det vi kan se i undersökningarna är att unga personer vill känna sig mer sedda och mer delaktiga i arbetet än äldre generationer. Yngre vill ha mer direkt återkoppling av arbetsgivaren, både positiv och negativ. De vill ha ledare som stöttar och bidrar till deras utveckling. De vill inte ha ett auktoritärt ledarskap utan ett mer mänskligt. Det betyder inte att de yngre vill bli ”curlade” utan att de vill kunna känna att de bidrar med någonting bra under goda förutsättningar. Om äldre generationer mer levde för att jobba så jobbar de yngre mer för att leva. Finns det därmed en motsättning i förhållandet auktoritärt ledarskap och Försvarsmakten som per definition är en naturligt hierarkisk organisation? Nej, jag tror inte att hierarkin i sig är problemet. Försvarsmakten kan ha en fördel genom att det är en organisation som bör ge tydlig och direkt feedback och där det i huvudsak finns ett bra ledarskap som kan ge stöttning i medarbetarutvecklingen. Det finns klara och tydliga karriärvägar för avancemang samt att det finns utvecklingsmöjligheter genom utbildning. Utmaningen för Försvarsmakten kan nog bland annat vara att man i sin marknadsföring behöver vara ännu tydligare i vad det verkligen innebär att arbeta där och mer konkret beskriva vad man kan förvänta sig av Försvarsmakten som arbetsplats. Hur ser studenter på mjukare frågor kopplat till arbetsmiljö? Det viktigaste för studenterna är att de vill kunna verka i en omgivning där de lär sig av andra och där de känner sig delaktiga. n Om du vill bidra med en artikel så är du även varmt välkommen att kontakta oss på vår mailadress tiff.info@fmv.se. Alla artiklar är av intresse, oavsett om ämnet är historiskt, nutid eller framtid; självklart med ledstjärnan ”Teknisk tjänst i fokus – för framtiden”. I vissa fall kan även TIFF skicka en journalist som intervjuar nyckelpersoner och sköter själva skrivandet, men då behöver vi ert stöd för att ta fram artikelidé och styrning för journalisten. Även tips på personer som kan intervjuas till någon av våra artikelserier TIFF möter en läsare eller TIFF Träffar är av intresse. Kanske är det dig eller någon av dina kollegor som vi bör intervjua i ett kommande nummer? Jag ser fram emot ett vidare samarbete! Oscar Edling Redaktör Är du en av TIFF:s framtida skribenter? Har du någon intressant artikelidé till TIFF? I enlighet med vårt motto ”av oss – för oss” så är TIFF beroende av er läsare. Det är tack vare att vi har engagerade läsare som agerar skribenter och förser oss med många av de mycket intressanta artiklar som du finner här iTIFF.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=