Morgonbris_3-22

Några veckor före uttalandet genomfördes den internationella klimat och miljöveckan Stockholm+50. Ambitionen var att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla. I sin roll som klimat och miljöminister hade Skvinnors ordförande Annika Strandhäll en viktig roll i konferensen. Stockholm+50 är en uppföljning av FN:s första miljökonferens som ägde rum i Stockholm för femtio år sedan, då på initiativ av Olof Palme. Den blev startskottet för FN:s engagemang i miljöfrågor, precis som Palme hoppades. Den följdes av flera milstolpar, som Riokonferensen 1992 där man beslutade om klimatkonventionen och konventionen för biologisk mångfald, samt FNmötet i Paris 2015 där Parisavtalet slöts. Men den svenskamiljöpolitiken började med Inga Thorsson, en kvinna med många strängar på sin lyra och Skvinnors ordförande mellan 1952–1964. När hon arbetade på utrikesdepartementet tog hon och Sverker Åström initiativ till en resolution i FN:s generalförsamling om att FN skulle börja arbeta med miljö och klimatfrågor. Sedan dess har socialdemokrater genom åren flyttat fram Sveriges positioner i miljö och klimatpolitiken. Olof Palme tillsatte Sveriges första miljöminister Ingvar Carlsson, som i sin tur inrättade miljödepartementet när han blev statsminister. Birgitta Dahl och Anna Lindh drev fram de 16 miljömål som hela det svenska miljöarbetet fortfarande bygger på. Anna Lindh skapade även Miljöbalken som samlade alla miljölagar och där tillståndssystemet och tillsynen finns idag. Internationellt växte Sveriges förtroende i miljöfrågorna och flera profilerade socialdemokrater har drivit på för hållbara miljölösningar. Margot Wallström tog som miljökommissionär i EU fram flera viktiga miljölagar i EU, till exempel Kemikalieregelverket REACH och Vattendirektivet. De senaste åtta åren har stora miljöreformer genomförts. Sveriges riksdag antog 2017 ett klimatpolitiskt ramverk i en bred överenskommelse med samtliga riksdagspartier, förutom Sverigedemokraterna. Ramverket anses vara ett av de mest ambitiösa i världen och pekar ut en tydlig bana för utsläppsminskningar. Sverige har infört ett nytt system med miljöbilsbonusar och har infört krav på inblandning av förnybara biobränslen i bensin och diesel vid pumpen, samt kraftigt investerat för klimatet, bland annat genom lokala klimatinvesteringar över hela landet. ”Vi har ett val. Kollektiv handling eller kollektivt självmord. Det är i våra händer”, säger FN:s generalsekreterare Guterres. I årets valrörelse är klimatfrågan en av Socialdemokraternas tre mest prioriterade valfrågor: Med klimatomställningen skapas framtidens jobb med bra villkor i hela landet. Satsningar på fossilfri stålproduktion, biodrivmedel, plastreturraffinaderier, vätgasproduktion, återvinningsanläggningar och batteriproduktion visar hur klimatomställningen kan vitalisera regioner med fler jobb och mer välfärd som vinst. Klimat och miljöfrågan är även en av Skvinnors prioriterade frågor i valet. Skvinnors vision om ett samhälle där människan och miljön går före En röd feminism är grön Halvamänskligheten bor i riskzoner för översvämningar, torka, extrema stormar och skogsbränder. FN:s generalsekreterare António Guterres framförde allvaret i klimatkrisen för ett fyrtiotal ministrar somdeltog på FN:s klimatkonferens i somras. TEXT: NINA UNESI Framtid Då Nu 20 morgonbr i s

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=