TIFF nr3 2022

TIFF nr 3 / 2022 4 TIFF TRÄFFAR TIFF TRÄFFAR Det är en dallrande sensommarvärme när TIFF besöker marinens örlogsbas på Muskö och träffar Kommendör Jonas Westin som är chef för Marinstabens Stödavdelning. Jonas Westin är som han uttrycker det uppvuxen i Marinen som skeppstekniker och har gått hela vägen från värnpliktig till den högsta tekniska befattningen som man kan ha på en sjöstridsflottilj. Han har exempelvis varit ställföreträdande förbandschef och krigsförbandschef för Marinbasen i Karlskrona. – Sedan har jag lämnat det rent skeppstekniska och gått över till att ha olika logistikbefattningar inom teknisk tjänst, berättar Jonas. Jag har också gjort en utvikning från den tekniska tjänsten när jag för några år sedan jobbade på Högkvarteret med att vara ansvarig för Grundutbildningen med värnplikt (GMU). Den 1 januari 2019 var jag med och startade Marinstabens Stödavdelning och där har jag varit sedan dess. Jonas Westin anser att han har haft mycket nytta av sin skeppstekniska bakgrund som gett honom en teknisk grundförståelse. – Det gör också att de som jag jobbar med känner förtroende för mig när det gäller tekniska frågor. Samtidigt kan jag tycka att det som har gett mig bäst förutsättningar att hantera mitt jobb är att jag ganska tidigt fick vara chef i organisationer som består av både officerare och civila medarbetare med en blandning av män och kvinnor i olika åldrar. I vilken jobbposition han kommer att befinna sig i om några år är svårt att säga menar han. – Vem vet? Kanske är det dags att lämna den rena logistiken och jobba inom något annat område – men oavsett vad jag gör så kommer logistiken att vara en del av mitt jobb för den berör alla som arbetar med försvarsmaktsfrågor. Ledning för starkare försvar – LFSF ger ökad operativ effekt Jonas Westin menar att Ledning för ett starkare försvar (LFSF) har möjliggjort för Marinen att öka den operativa effekten genom en tydlig och enkel uppdelning mellan den bakre operativa nivån och den främre taktiska. Uppdelningen har varit en framgångsfaktor i arbetet med att skapa förutsättningar och struktur för den marina logistiken. – Att Marinen fått ansvaret för den främre logistiken, liksom övriga försvarsgrenar, var från början mycket tydligt. Att vi har fått det mandatet skedde inte heller, som i många andra fall, successivt utan på ett kraftfullt och direkt sätt, säger Jonas. Nytt logistiskt stöd med Marinens basbataljoner Marinens två basbataljoner kommer att kunna ge logistiskt stöd såväl nationellt som internationellt genom rörlighet och modularitet. Text: Martin Neander Foto: Försvarsmakten Stor förbättring med marina basbataljoner

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=